Fransızca Sayılar Ve Okunuşları

Cagridilokulu

Fransızca sayılar ve okunuşları; Sayı denildiğinde akla ilk olarak matematik işlemleri gelmektedir. Nitekim matematikte sayılar kümesine sayı sitemleri denilmektedir. Sayılar farklı sınıflandırmalara ayrılmışlardır. Bu nedenle sayı sistemleri ait oldukları tabana göre isimlendirilirler. Günlük hayatta en sık kullanılan sayı sistemi onluk sistemidir.

Diğer bir ifadeyle on tabanlı sayı sistemidir. Bu sistem sıfırdan başlayarak dokuz rakamına kadar olan rakamlardan oluşmaktadır. Her dilde sayıların farklı yazımları ve okunuşları söz konusudur. Ancak köken olarak birbirine yakın bazı dillerde çok benzer sayı telaffuzlarının ve yazımlarının bulunduğunu görmekteyiz. Peki, Fransızca sayılar ve okunuşları hakkında neler söyleyebiliriz. Hep birlikte Fransızca sayıları detaylı olarak inceleyelim.

Fransızca Sayılar Okunuşları Ve Yazılışları

Sayıları ifade edebilmek için öncelikle rakamları öğrenmek gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle sıfırdan dokuza kadar rakamların okunuş ve yazılarını sizlerle paylaşacağız. Aşağıda her bir satırda öncelikle Türkçe yazılmış rakamı göreceksiniz. Daha sonra Fransızca yazılışı ve son olarak da Fransızca okunuşları paylaşılmıştır.

İlginizi Çekebilir: Evde Fransızca Öğrenmek

  • Sıfır- (0)- Zéro- Ziğa
  • Bir- (1)- Un- A
  • İki (2)- Deux- Dö
  • Üç (3)- Trois- Tuğa
  • Dört (4)- Quatre- Ketğ
  • Beş (5)- Cinq- Senk
  • Altı (6)- Six- Sis
  • Yedi (7)- Sept- Set
  • Sekiz (8)- Huit- Vit
  • Dokuz (9)- Neuf- Nöf

Öte yandan bu rakamlardan oluşan diğer Fransızca sayılar ve okunuşları hakkında örnekler verelim. Bu örnekler sayesinde Fransızca sayılar hakkında temel mantığı kavrayabileceksiniz. Özellikle onlu ve yirmili sayıları sizlerle paylaşarak sayı sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Önce 10-19 arası sayıların Fransızca yazılış ve okunuşlarına bakalım. Dix (Dis), Onze (onz), Douze (Duz), Treize (Tğez), Quatorze (Ketoğz), Quinze (Kenz). Seize (Sezz), Dix-sept (Di’set), Dix-huit (Diz’vit), Dix-neuf (Dis’nöf) şeklinde sayılacaktır. Bu dizide on yedi ile birlikte on ve yedi sayıları yan yana getirilmiştir.

Buraya dikkat etmelisiniz. 20 ve 29 sayılarını sayarken ise önce yirmi sayısı Vingt (ven) şeklinde ifade edilir. Ardından gelen 21, 22 gibi sayılar ise yiemi sayısı ile yanına gelecek bir, iki gibi sayıların kelimeleri ile birleştirilir. Yani 23 sayısı; yirmi ve üç şeklinde (Vingt-trois, okunuşu Ven’tuğa) ifade edilecektir. Bu örgü altmış dokuz (69) sayısına kadar aynı mantıkla devam edecektir.

Fransızca Sayı Saymak

Fransız dilinde sayı saymak düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Çünkü dilimizde olduğu gibi ardışık gelen sayıların birbirine benzer örgüde devam ettiğine alışkınızdır.  Ancak Fransızca sayı sayarken durum biraz farklılaşabilmektedir.

Özellikle yetmişli sayılara geldiğinizde bu dilin farklılıkları ile karşılaşmaktasınız. Türkçe olarak 69’ dan 71’ e kadar saydığınızı düşünün. Siz altmış dokuz, yetmiş ve yetmiş bir şeklinde sayacağınızı düşünürsünüz. Fakat Fransızca’ da yetmiş sayısını karşılayan bir kelime yok. Bunun yerine 71 diyebilmek için 60 ve 11 sayılarını karşılayan kelimeleri kullanırsınız.

Örneğin; Fransızca altmış sayısı için Soixante (suasant) ve onbir sayısı için Onze (onz) kelimeleri kullanılmaktadır. O halde yetmiş bir sayısının Fransızca karşılığı Soixante et onze (Suasan’te’onz) şeklinde kullanılmaktadır.

Diğer taraftan seksen beş (85) sayısı için; dört yirmi ve beş sayılarının kelimelerini yan yana kullanmanız gerekecektir. Fransızca dört Quatre (ketğ) ve yirmi sayısı Vingt (ven) kelimeleri ile belirtilmiştir. Beş sayısı ise Cinq (senk) olduğuna göre seksen beş sayısı için Quatre-vingt-cinq (Ketğe’ven’senk) şeklinde bir ifade kullanmamız gerekmektedir.

Kısacası Fransızca sayılar ve okunuşları yetmiş sayısına kadar belirli bir düzen içerisinde gitmektedir. Ancak yetmiş sayısına gelindiğinde işler biraz karışmaktadır. Bu nedenle Fransızca sayıları da dikkatle inceleyerek öğrenmeniz yerinde olacaktır.

Call Now Button